مقایسه املاک

2,700,000,000تومان2,700,000,000تومان
  • مقایسه

خانه امامشهر،بلوار هفده شهریور

بیست وچهارمتری امامشهر, امام شهر, جهانفر, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89177_43349, ایران

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 358

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

2,700,000,000تومان2,700,000,000تومان

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 358

کلنگی

1 ماه پیش

3,500,000,000تومان3,500,000,000تومان
  • مقایسه

خانه حالت تجاری بلوار کارگر

بلوار کارگر, یزد باف, امام شهر, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89177_43349, ایران

اتاق: ۲سرویس: ۱متراژ: 250

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

3,500,000,000تومان3,500,000,000تومان

اتاق: ۲سرویس: ۱متراژ: 250

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 370

کلنگی

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 370

کلنگی

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه قدیمی سه راه ابنما

پاکنژاد, سر دوراه, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8917697998, ایران

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 170

کلنگی

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 170

کلنگی

5 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه بلوار۱۷شهریور

امامشهر بلوار۱۷شهریور

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 300

کلنگی

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 300

کلنگی

5 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

کاشانی کوچه ویلا

یزد کاشانی کوچه ویلا

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 403

کلنگی

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 403

کلنگی

5 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

Zare2019

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

6 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 238

کلنگی

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 238

کلنگی

7 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

7 ماه پیش