مقایسه املاک

Zare2019

توافقی
 • مقایسه

اذریزدی

ادریزدی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری کوچه شرق

جمهوری ،کوچه شرق

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

3 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

صفائیه،خیابان وزیری

صفائیه،خیابان وزیری

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

4 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

بلوار دشتی

بلوار دشتی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

4 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه قدیمی مسجد جامع،کوچه مسجد ارگ

خیابان امام خمینی،کوچه ژاندارمری (مسجد ارگ)

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

4 هفته پیش

15,000,000,000تومان
 • مقایسه

بلوار پاسداران

بلوار پاسداران

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

15,000,000,000تومان

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه شمالی،خیابان مهدی

خیابان مهدی ،کوچه کمیته امداد

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه با قدمت پهلوی بلوار شهیدصدوقی

بلوار شهیدصدوقی،روبروی پایگاه مقاومت سپاه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اپاتمان سپهر ،ازادشهر

فلکه چهارم ازادشهر

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی کوچه یاسمن

جمهوری،کوچه یاسمن

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی خیابان وکیل

خیابان وکیل ،کوچه امید

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

مسکونی بلوار امام جعفرصادق

بلوار دانشجو کوچه ایساتیس

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 283

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 283

خانه و ویلا

3 ماه پیش