مقایسه املاک

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

ملکین

3 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

3 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 250

خانه و ویلا

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 250

خانه و ویلا

6 روز پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه نوساز بلوار پاکنژاد

بلوار پاکنژاد,شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, ایران

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 367

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

1 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

1 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 6حمام: 3متراژ: 600

کلنگی

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 381

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 381

خانه و ویلا

2 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 940

نیمه ساز

ملکین

2 ماه پیش

متراژ: 940

نیمه ساز

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

2 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

2 ماه پیش