مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 180

خانه و ویلا

ملکین

3 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 180

خانه و ویلا

3 روز پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه بلوار جمهوری،کوچه شاداب

جمهوری, بلوار جمهوری, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89177_43349, ایران

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 328

خانه و ویلا

ملکین

3 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 328

خانه و ویلا

3 روز پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه میدان کاج

میدان کاج, پاسداران, حمیدیا, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89168-86598, ایران

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 324

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 324

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه کوچه وکیل

کوچه وکیل،یزد

اتاق: 1حمام: 2متراژ: 186

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق: 1حمام: 2متراژ: 186

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 360

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 360

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه بازسازی شده بلوارکارگر

بیست وچهارمتری امامشهر, امام شهر, جهانفر, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89177_43349, ایران

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 300

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 300

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

صفائیه ،خیابان سنبل

صفائیه،خیابان سنبل

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 500

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 500

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه بلوار خامنه ای

بلوار خامنه ای

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

2 هفته پیش