مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

  • مقایسه

مسکونی بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفر صادق, آبشاهی, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89179664, ایران

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 3متراژ: 210

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 3متراژ: 210

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

کلنگی

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 143

خانه و ویلا

2 ماه پیش