مقایسه املاک

3,800,000تومان40,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

24 ساعت پیش

3,800,000تومان40,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

24 ساعت پیش

  • مقایسه

دوطبقه خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

املاک سران

4 روز پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

4 روز پیش

  • مقایسه

دوبلکس بلوار شهیدصدوقی

یزد, بلوار شهید صدوقی

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

آپارتمان مانا

یزد, بلوار مدرس

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

آپارتمان جوانان

یزد, بلوار جمهوری

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 126

ویلایی

ملکین

4 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 126

ویلایی

4 هفته پیش

  • مقایسه

آپارتمان آزادشهر

یزد, بخش مرکزی, ازادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 ماه پیش