مقایسه املاک

860,000,000تومان
  • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

3 روز پیش

860,000,000تومان

متراژ: 54

زمین

3 روز پیش

  • مقایسه

متراژ: 750

زمین

ملکین

1 هفته پیش

متراژ: 750

زمین

1 هفته پیش

  • مقایسه

متراژ: 510

زمین

ملکین

2 هفته پیش

متراژ: 510

زمین

2 هفته پیش

  • مقایسه

متراژ: 500

زمین

ملکین

2 هفته پیش

متراژ: 500

زمین

2 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه
توافقی

2 ماه پیش