مقایسه املاک

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
  • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

12 ماه پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

متراژ: 54

زمین

12 ماه پیش