مقایسه املاک

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
  • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

1 سال پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

متراژ: 54

زمین

1 سال پیش