مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

آپارتمان شهرآفتاب

شهر یزد, بلوار مدرس

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 79

آپارتمان

ملکین

3 سال پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 79

آپارتمان

3 سال پیش

760,000,000تومان
  • مقایسه

آپارتمان مسکن مهر ترمه

بلوار مدرس پشت دادگستری آپارتمان ترمه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 88

آپارتمان

فرزاد ترغاق

3 سال پیش

760,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 88

آپارتمان

3 سال پیش

750,000,000تومان
  • مقایسه

آپارتمان ترمه

شهر یزد, بلوار مدرس

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 88

آپارتمان

ملکین

3 سال پیش

750,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 88

آپارتمان

3 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

3 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

3 سال پیش

  • مقایسه

آپارتمان مانا

یزد, بلوار مدرس

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

ملکین

3 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

3 سال پیش

  • مقایسه

آپارتمان بلوارمدرس

یزد, بخش مرکزی, بلوارمدرس

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 86

آپارتمان

ملکین

4 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 86

آپارتمان

4 سال پیش