مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اذریزدی

ادریزدی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 127

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

1 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

1 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شرق

جمهوری ،کوچه شرق

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 165

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 554

کلنگی

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

صفائیه،خیابان وزیری

صفائیه،خیابان وزیری

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 586

خانه و ویلا

4 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

بلوار دشتی

بلوار دشتی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

4 هفته پیش