مقایسه املاک

  • مقایسه

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

Bashar4755

5 روز پیش

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

5 روز پیش

  • مقایسه

مسکونی باهنر

یزد, باهنر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 140

ویلایی

ملکین

5 روز پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 140

ویلایی

5 روز پیش

  • مقایسه

دو طبقه فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

Bashar4755

5 روز پیش

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

5 روز پیش

  • مقایسه

مسکونی خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

Bashar4755

5 روز پیش

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

5 روز پیش

  • مقایسه

دوطبقه خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

املاک سران

6 روز پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

6 روز پیش

  • مقایسه

منزل بلوار خامنه ای

یزد,بلوار خامنه ای

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 233

ویلایی

ملکین

1 هفته پیش

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 233

ویلایی

1 هفته پیش

  • مقایسه

بلوار جانباز

یزد بلوار جانباز

اتاق ها: 3تا بالا 2تا پایین حمام: 2متراژ: 149

دوطبقه مسکونی

ملکین

1 هفته پیش

اتاق ها: 3تا بالا 2تا پایین حمام: 2متراژ: 149

دوطبقه مسکونی

1 هفته پیش

  • مقایسه

دوبلکس بلوار شهیدصدوقی

یزد, بلوار شهید صدوقی

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

2 هفته پیش

  • مقایسه

مسکونی شهرک بهاران بلوار مدرس

یزد, بلوار مدرس شهرک بهاران

اتاق ها: 2تا طبقه بالا 1طبقه پایین حمام: 2متراژ: 118

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2تا طبقه بالا 1طبقه پایین حمام: 2متراژ: 118

ویلایی

2 هفته پیش