مقایسه املاک

2,500,000تومان100,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

2,500,000تومان100,000,000تومان

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

اتاق: 1سرویس: 1

ویلایی

2 هفته پیش

2,000,000تومان25,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

ملکین

4 هفته پیش

2,000,000تومان25,000,000تومان

اتاق ها: 3متراژ: 220

ویلایی

4 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 140

ویلایی

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 140

ویلایی

1 ماه پیش

0
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1

طبقه بالا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1

طبقه بالا

1 ماه پیش