مقایسه املاک

  • مقایسه

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

1 ماه پیش

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

1 ماه پیش

  • مقایسه

دو طبقه فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

1 ماه پیش

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

1 ماه پیش

  • مقایسه

مسکونی خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

1 ماه پیش

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

1 ماه پیش

  • مقایسه

دوطبقه خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

املاک سران

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 117

دوطبقه مسکونی, ویلایی

1 ماه پیش

  • مقایسه

بلوار جانباز

یزد بلوار جانباز

اتاق ها: 3تا بالا 2تا پایین حمام: 2متراژ: 149

دوطبقه مسکونی

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3تا بالا 2تا پایین حمام: 2متراژ: 149

دوطبقه مسکونی

1 ماه پیش

  • مقایسه

دوطبقه خ پاکنژاد

یزد, بلوار پاکنژاد

اتاق: همکف 3خواب پایین 2خواب حمام: 2متراژ: 170

دوطبقه مسکونی

ملکین

1 ماه پیش

اتاق: همکف 3خواب پایین 2خواب حمام: 2متراژ: 170

دوطبقه مسکونی

1 ماه پیش