مقایسه املاک

  • مقایسه

اپارتمان آسمان

یزد, آزادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

2 روز پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

2 روز پیش

3,800,000تومان40,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

1 ماه پیش

3,800,000تومان40,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

آپارتمان مانا

یزد, بلوار مدرس

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 87

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 136

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 136

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

آپارتمان جوانان

یزد, بلوار جمهوری

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

آپارتمان بلوارمدرس

یزد, بخش مرکزی, بلوارمدرس

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 150

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 150

آپارتمان

2 ماه پیش