مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 10حمام: 10متراژ: 600

آپارتمان

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

4 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

4 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

چهار راه سیتی سنتر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

4 ماه پیش