مقایسه املاک

2,420,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

ملکین

3 روز پیش

2,420,000,000تومان

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

3 روز پیش

9,000,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

4 روز پیش

9,000,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

4 روز پیش

620,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

5 روز پیش

620,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

5 روز پیش

6,700,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

1 هفته پیش

6,700,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

1 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

2 هفته پیش