مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

آپارتمان شهرآفتاب

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 79 متراژ
 • مقایسه

مسکونی کوچه شاداب

 • 3,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

مسکونی بلوار طالقانی

 • 1,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

منزل بافت تاریخی خ امام

 • 1,150,000,000تومان
 • 6 اتاق
 • 1 حمام
 • 388 متراژ
 • مقایسه

دوبلکس قدیمی شهیدصدوقی

 • 1,050,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 108 متراژ
 • مقایسه

بازسازی شده بلوارعابدی

 • 2,550,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 289 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

آپارتمان شهرآفتاب

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 79 متراژ
 • مقایسه

مسکونی کوچه شاداب

 • 3,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

مسکونی بلوار طالقانی

 • 1,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

منزل بافت تاریخی خ امام

 • 1,150,000,000تومان
 • 6 اتاق
 • 1 حمام
 • 388 متراژ
 • مقایسه

دوبلکس قدیمی شهیدصدوقی

 • 1,050,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 108 متراژ
 • مقایسه

بازسازی شده بلوارعابدی

 • 2,550,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 289 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

آپارتمان شهرآفتاب

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 79 متراژ
 • مقایسه

مسکونی کوچه شاداب

 • 3,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

مسکونی بلوار طالقانی

 • 1,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

منزل بافت تاریخی خ امام

 • 1,150,000,000تومان
 • 6 اتاق
 • 1 حمام
 • 388 متراژ
 • مقایسه

دوبلکس قدیمی شهیدصدوقی

 • 1,050,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 108 متراژ
 • مقایسه

بازسازی شده بلوارعابدی

 • 2,550,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 289 متراژ
 • مقایسه

مسکونی خیابان فروغ

 • 2,100,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 140 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

آپارتمان شهرآفتاب

 • توافقی
 • 1 اتاق
 • 1 حمام
 • 79 متراژ
 • مقایسه

مسکونی کوچه شاداب

 • 3,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 180 متراژ
 • مقایسه

مسکونی بلوار طالقانی

 • 1,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متراژ
 • مقایسه

منزل بافت تاریخی خ امام

 • 1,150,000,000تومان
 • 6 اتاق
 • 1 حمام
 • 388 متراژ