مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

خانه بلوار جمهوری دو طبقه

 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

خانه خیابان کاشانی

 • 7,500,000,000تومان
 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 353 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه بلوار جمهوری

 • 12,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 231 متراژ
 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

خانه بلوار جمهوری دو طبقه

 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

خانه خیابان کاشانی

 • 7,500,000,000تومان
 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 353 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه بلوار جمهوری

 • 12,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 231 متراژ
 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

خانه بلوار جمهوری دو طبقه

 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

خانه خیابان کاشانی

 • 7,500,000,000تومان
 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 353 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه بلوار جمهوری

 • 12,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 231 متراژ
 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ملک ویلایی سه نبش جمهوری

 • 6,200,000,000تومان
 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

خانه بلوار جمهوری دو طبقه

 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

خانه خیابان کاشانی

 • 7,500,000,000تومان
 • ۳ اتاق
 • ۲ حمام
 • 353 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه بلوار جمهوری

 • 12,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 231 متراژ
 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ