مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ملک ویلایی سه نبش جمهوری

 • 6,200,000,000تومان
 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

دبیرستان دخترانه

 • مقایسه

موسسه خیریه جوادالائمه

شبکه املاک دو

 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ملک ویلایی سه نبش جمهوری

 • 6,200,000,000تومان
 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

دبیرستان دخترانه

 • مقایسه

موسسه خیریه جوادالائمه

شبکه املاک سه

 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ملک ویلایی سه نبش جمهوری

 • 6,200,000,000تومان
 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

دبیرستان دخترانه

 • مقایسه

موسسه خیریه جوادالائمه

 • مقایسه

دبیرستان پسرانه صادقیان

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

۳ طبقه بلوار دانشجو

 • 0
 • 2-3-2 اتاق
 • هر طبقه 1 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ویلایی بلوار مشیر

 • 0
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 1000 متراژ
 • مقایسه

ویلایی سه طبقه خیابان مقداد

 • 13,000,000,000تومان
 • 3 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ
 • مقایسه

ملک ویلایی سه نبش جمهوری

 • 6,200,000,000تومان
 • 4 اتاق
 • 2 حمام
 • 200 متراژ