مقایسه املاک

شبکه املاک یک

 • مقایسه

سه طبقه بلوار شهیدبهشتی

 • 4,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 274 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه خیابان فرساد

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 280 متراژ
 • مقایسه

آپارتمان نیایش

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 133 متراژ
 • مقایسه

مسکونی شهرک دانشگاه صفائیه

 • 2,700,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 179 متراژ
 • مقایسه

دو طبقه بلوار کارگر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 167 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه بلوار فضیلت

 • 3,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 164 متراژ

شبکه املاک دو

 • مقایسه

سه طبقه بلوار شهیدبهشتی

 • 4,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 274 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه خیابان فرساد

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 280 متراژ
 • مقایسه

آپارتمان نیایش

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 133 متراژ
 • مقایسه

مسکونی شهرک دانشگاه صفائیه

 • 2,700,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 179 متراژ
 • مقایسه

دو طبقه بلوار کارگر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 167 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه بلوار فضیلت

 • 3,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 164 متراژ

شبکه املاک سه

 • مقایسه

سه طبقه بلوار شهیدبهشتی

 • 4,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 274 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه خیابان فرساد

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 280 متراژ
 • مقایسه

آپارتمان نیایش

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 133 متراژ
 • مقایسه

مسکونی شهرک دانشگاه صفائیه

 • 2,700,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 179 متراژ
 • مقایسه

دو طبقه بلوار کارگر

 • 1,800,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 167 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه بلوار فضیلت

 • 3,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 164 متراژ
 • مقایسه

مسکونی بلوار کوثر

 • 2,900,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متراژ

شبکه املاک چهار

 • مقایسه

سه طبقه بلوار شهیدبهشتی

 • 4,000,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 274 متراژ
 • مقایسه

دوطبقه خیابان فرساد

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 280 متراژ
 • مقایسه

آپارتمان نیایش

 • توافقی
 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 133 متراژ
 • مقایسه

مسکونی شهرک دانشگاه صفائیه

 • 2,700,000,000تومان
 • 2 اتاق
 • 179 متراژ