تمام صفحه

مقایسه املاک

ترتیب بر اساس:
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
  • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

1 سال پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

متراژ: 54

زمین

1 سال پیش

900,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

900,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

ملکین

1 سال پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

متراژ: 474

خانه و ویلا

ملکین

1 سال پیش

متراژ: 474

خانه و ویلا

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

1 سال پیش