مقایسه املاک

800,000,000تومان
 • مقایسه

آپارتمان جوادالایمه

یزد, بخش مرکزی,صفاییه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 80

آپارتمان

ملکین

10 ماه پیش

800,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 80

آپارتمان

10 ماه پیش

2,420,000,000تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

2,420,000,000تومان

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

11 ماه پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

11 ماه پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

متراژ: 54

زمین

11 ماه پیش

900,000,000تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

900,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 474

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

متراژ: 474

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 2600

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

متراژ: 2600

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

11 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

خانه و ویلا

ملکین

11 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 198

خانه و ویلا

11 ماه پیش