مقایسه املاک

 • مقایسه

اتاق: ۲سرویس: ۱متراژ: 131

ویلایی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق: ۲سرویس: ۱متراژ: 131

ویلایی

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1

آپارتمان

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 260

ویلایی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 260

ویلایی

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 130

ویلایی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 130

ویلایی

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 181

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 181

آپارتمان

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 150

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 150

آپارتمان

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 127

ویلایی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 127

ویلایی

4 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 190

ویلایی

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 190

ویلایی

4 ماه پیش

 • مقایسه

آپارتمان ۱۰۰ متری

یزد, صفائیه شهرک اندیشه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

4 ماه پیش

 • مقایسه

آپارتمان ۱۱۰متری

یزد, شهرک اندیشه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

4 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه
توافقی

5 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

زمین

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

5 ماه پیش