مقایسه املاک

توافقی
 • مقایسه

اپارتمان شمشاد،مهراوران

یزد مهراوران اپارتمان شمشاد

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 91

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 91

آپارتمان

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

میدان مدرسی،خیابان ستارخان

میدان مدرسی،ستارخان

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 300

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 300

خانه و ویلا

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه قدیمی سه راه ابنما

پاکنژاد, سر دوراه, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8917697998, ایران

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 170

کلنگی

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 170

کلنگی

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه بلوار۱۷شهریور

امامشهر بلوار۱۷شهریور

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 300

کلنگی

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 300

کلنگی

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اپارتمان جمهوری

یزد،بلوارجمهوری کوچه فتاح

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 159

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 159

آپارتمان

6 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

جمهوری،کوچه درمانگاه اکبری

درمانگاه شهید اکبری, ۱۱, شهرک دانشگاه امام شهر, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 89177_43349, ایران

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 216

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 216

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه باغ منطقه فهرج

فهرج, دهستان فهرج, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, ایران

اتاق: ۰سرویس: 1متراژ: 1000

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق: ۰سرویس: 1متراژ: 1000

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

کاشانی کوچه ویلا

یزد کاشانی کوچه ویلا

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 403

کلنگی

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 403

کلنگی

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

رزمندگان, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8915137774, ایران

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

Zare2019

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 325

کلنگی

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

یزد،شهرک رزمندگان

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 145

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 145

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

7 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

خانه و ویلا

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 245

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 245

خانه و ویلا

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

8 ماه پیش

توافقی
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

ملکین

8 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

8 ماه پیش