مقایسه املاک

 • مقایسه

سه طبقه بلوارپاکنژاد

یزد, بخش مرکزی, بلوارپاکنژاد

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 253

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 253

خانه و ویلا

5 ماه پیش

 • مقایسه

منزل قاسم اباد

یزد, بخش مرکزی,قاسم اباد

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

خانه و ویلا

5 ماه پیش

900,000,000تومان
 • مقایسه

آپارتمان امام علی

میدان امام علی, یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8916994547, ایران

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

5 ماه پیش

900,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

800,000,000تومان
 • مقایسه

آپارتمان جوادالایمه

یزد, بخش مرکزی,صفاییه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 80

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

800,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 80

آپارتمان

6 ماه پیش

2,420,000,000تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

2,420,000,000تومان

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 165

آپارتمان

6 ماه پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 • مقایسه

زمین تجاری

یزد بلوارفلسطین

متراژ: 54

زمین

فرزاد ترغاق

6 ماه پیش

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰

متراژ: 54

زمین

6 ماه پیش

900,000,000تومان
 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

900,000,000تومان

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 474

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

متراژ: 474

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 93

آپارتمان

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 101

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

متراژ: 2600

خانه و ویلا

ملکین

6 ماه پیش

متراژ: 2600

خانه و ویلا

6 ماه پیش

 • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

6 ماه پیش