مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

6 روز پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

6 روز پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

ملکین

6 روز پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

6 روز پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

4 هفته پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

4 هفته پیش

  • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

1 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

چهار راه سیتی سنتر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

اپارتمان احمدی روشن

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 96

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

2 ماه پیش