مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 190

خانه و ویلا

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان0تومان

اتاق ها: 2سرویس: ۱متراژ: 135

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

یزد،سه راه شحنه،خیابان مطهری،جنب پارک شهدای

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

3 ماه پیش