مقایسه املاک

  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 3000

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 206

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه مزایده ای،خیابان مطهری

یزد،سه راه شحنه،خیابان مطهری،جنب پارک شهدای

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 521

کلنگی

2 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان فروردین صفائیه

چهار راه سیتی سنتر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی ،خیابان صحرا

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

2 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

اپارتمان احمدی روشن

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

2 ماه پیش