مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه، بلوار امام جعفرصادق

بلوار امام جعفرصادق

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 235

آپارتمان

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

2 ماه پیش

  • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

2 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان احمدی روشن

اپارتمان احمدی روشن

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی،خیابان صحرا کوچه غدیر

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 7حمام: 4متراژ: 200

خانه و ویلا

4 ماه پیش

  • مقایسه

بلوار پاسداران

بلوار پاسداران

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

4 ماه پیش