مقایسه املاک

  • مقایسه

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

Bashar4755

5 روز پیش

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

5 روز پیش

  • مقایسه

دو طبقه فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

Bashar4755

5 روز پیش

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

5 روز پیش

  • مقایسه

منزل بلوار خامنه ای

یزد,بلوار خامنه ای

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 233

ویلایی

ملکین

1 هفته پیش

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 233

ویلایی

1 هفته پیش

  • مقایسه

دوبلکس بلوار شهیدصدوقی

یزد, بلوار شهید صدوقی

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 4سرویس: 1متراژ: 155

ویلایی

2 هفته پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 136

آپارتمان

ملکین

2 هفته پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 136

آپارتمان

2 هفته پیش

  • مقایسه

منزل شهرک طوبی

یزد, شهرک طوبی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

ملکین

1 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

1 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

ویلایی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 92

ویلایی

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

ویلایی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 175

ویلایی

2 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

ملکین

2 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 200

ویلایی

2 ماه پیش