مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

رزمندگان, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8915137774, ایران

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

یزد،شهرک رزمندگان

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 3متراژ: 210

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 3متراژ: 210

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 400

آپارتمان

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

4 ماه پیش

  • مقایسه

خانه میدان امام علی

میدان امام علی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 100

خانه و ویلا

4 ماه پیش

  • مقایسه

خیابان صحرا

کاشانی ،خیابان صحرا

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 195

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

5 ماه پیش