مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

بلوارفضیلت،شهرک استانداری

رزمندگان, شهر یزد, بخش مرکزی, شهرستان یزد, استان یزد, 8915137774, ایران

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

ملکین

2 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 180

خانه و ویلا

2 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه شهرک رزمندگان

یزد،شهرک رزمندگان

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 145

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 145

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

3 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

4 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

ملکین

4 هفته پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

4 هفته پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

1 ماه پیش