مقایسه املاک

  • مقایسه

متراژ: 940

نیمه ساز

ملکین

2 سال پیش

متراژ: 940

نیمه ساز

2 سال پیش

5,500,000,000تومان
  • مقایسه

اتاق ها: 2متراژ: 1000

خانه و ویلا

ملکین

3 سال پیش

5,500,000,000تومان

اتاق ها: 2متراژ: 1000

خانه و ویلا

3 سال پیش

  • مقایسه

متراژ: 474

خانه و ویلا

ملکین

3 سال پیش

متراژ: 474

خانه و ویلا

3 سال پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

ملکین

3 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 640

خانه و ویلا

3 سال پیش

  • مقایسه

متراژ: 2600

خانه و ویلا

ملکین

3 سال پیش

متراژ: 2600

خانه و ویلا

3 سال پیش