مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

ملکین

2 سال پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

2 سال پیش

  • مقایسه

دوطبقه بلوار فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 164

خانه و ویلا

ملکین

2 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 164

خانه و ویلا

2 سال پیش

  • مقایسه

دو طبقه فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

خانه و ویلا

املاک بشر

3 سال پیش

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

خانه و ویلا

3 سال پیش