مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 185

خانه و ویلا

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 185

خانه و ویلا

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 253

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 300

کلنگی

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 130

خانه و ویلا

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 250

نیمه ساز

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

5 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری،کوچه میر حسینی

جمهوری،کوچه میرحسینی(روبروامامزاده)

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 127

خانه و ویلا

5 ماه پیش