مقایسه املاک

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

ملکین

1 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 342

کلنگی

1 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 400

خانه و ویلا

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 96

آپارتمان

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

جمهوری کوچه شاداب

جمهوری کوچه شاداب

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 227

خانه و ویلا

5 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اپاتمان سپهر ،ازادشهر

فلکه چهارم ازادشهر

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

6 ماه پیش

  • مقایسه

اپارتمان آسمان

یزد, آزادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

1 سال پیش

  • مقایسه

آپارتمان آزادشهر

یزد, بخش مرکزی, ازادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

1 سال پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

1 سال پیش