مقایسه املاک

  • مقایسه

اپارتمان آسمان

یزد, آزادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

4 ماه پیش

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

4 ماه پیش

  • مقایسه

آپارتمان آزادشهر

یزد, بخش مرکزی, ازادشهر

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

5 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

5 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

ملکین

5 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 73

آپارتمان

6 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

6 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

6 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

6 ماه پیش

  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 130

خانه و ویلا

ملکین

7 ماه پیش

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 130

خانه و ویلا

7 ماه پیش