مقایسه املاک

املاک بشر

املاک بشر

تماس با املاک بشر

ترتیب بر اساس:
  • مقایسه

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

2 ماه پیش

اتاق ها: 2تا همکف 2تا پایین حمام: 2متراژ: 128

دوطبقه مسکونی

2 ماه پیش

  • مقایسه

دو طبقه فضیلت

یزد بلوار فضیلت

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

2 ماه پیش

اتاق ها: 2 تا بالا 1 پایینحمام: 2متراژ: 150

دوطبقه مسکونی

2 ماه پیش

  • مقایسه

مسکونی خامنه ای

یزد, بلوار خامنه ای

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

املاک بشر

2 ماه پیش

اتاق: همکف 4 پایین 3حمام: 2متراژ: 312

دوطبقه مسکونی

2 ماه پیش