مقایسه املاک

ملکین

ملکین

ترتیب بر اساس:
توافقی
  • مقایسه

بلوار دشتی

بلوار دشتی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5سرویس: ۱متراژ: 146

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه قدیمی مسجد جامع،کوچه مسجد ارگ

خیابان امام خمینی،کوچه ژاندارمری (مسجد ارگ)

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 4حمام: 2متراژ: 130

کلنگی

3 ماه پیش

  • مقایسه

بلوار پاسداران

بلوار پاسداران

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

اتاق ها: 7حمام: 5متراژ: 680

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه شمالی،خیابان مهدی

خیابان مهدی ،کوچه کمیته امداد

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق: ۳سرویس: ۱متراژ: 170

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه با قدمت پهلوی بلوار شهیدصدوقی

بلوار شهیدصدوقی،روبروی پایگاه مقاومت سپاه

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 6حمام: 2متراژ: 270

کلنگی

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اپاتمان سپهر ،ازادشهر

فلکه چهارم ازادشهر

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متراژ: 50

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

مسکونی کوچه یاسمن

جمهوری،کوچه یاسمن

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 240

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

مسکونی خیابان وکیل

خیابان وکیل ،کوچه امید

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

ملکین

4 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 5حمام: 2متراژ: 185

خانه و ویلا

4 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

ملکین

5 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 105

آپارتمان

5 ماه پیش