مقایسه املاک

ملکین

ملکین

ترتیب بر اساس:
توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3حمام: 2متراژ: 200

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 136

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 118

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 120

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 245

خانه و ویلا

ملکین

2 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2حمام: 2متراژ: 245

خانه و ویلا

2 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 125

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 92

آپارتمان

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 155

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 185

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 2سرویس: 1متراژ: 185

خانه و ویلا

3 ماه پیش

توافقی
  • مقایسه

خانه خیابان خلیل حسن بیکی

یزد،خیابان خلیل حسن بیکی کوچه ارسلان

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 355

خانه و ویلا

ملکین

3 ماه پیش

توافقی

اتاق ها: 3سرویس: 1متراژ: 355

خانه و ویلا

3 ماه پیش